SRPSKI JEZIK

Početna ćirilica
Ozvučeni bukvar
Razredna slovarica / ŽEŽELJ I MIOČ/
Razredna slovarica / MAĐARSKI, ALBANSKI, RUMUNSKI, SLOVAČKI/
Plakat slovarica
Individualna slovarica
Srpski akcenat sa lakoćom CD
Mali akcentski rečnik I- VIII CD
Zvučna čitanka 5-4 kas/CD
Zvučna čitanka 6-4 kas/CD
Zvučna čitanka 7-4 kas/CD
Zvučna čitanka 8-4 kas/CD
Antologija epske poezije 6 kas/CD
Antologija lirske poezije 3 kas/CD
Antologija narodne poezije 6 kas/CD
Desanka Maksimović B. Ćopić 2 kas/CD
Besedništvo 1- 4 kas/CD
Besedništvo 2- 4 kas/CD
Besedništvo 3- 4 kas/CD
Sa Desankom Maksimović- video kaseta
Drama 1- video kaseta
Drama 2 -video kaseta
Drama 3 -video kaseta
Ivo Andrić 1- video kaseta
Ivo Andrić 2- video kaseta
Jovan Dučić- video kaseta
Srpska ćorolica 3- disketa
DS: Pisci školske lektire 1
DS: Petar Petrović Njegoš
DS: Vuk S. Karadžić
DS: Sveti Sava
DS: Ivo Andrić
DS: Dositej Obradović

STRANI JEZICI

Ruski 1-8
Francuski 1-8
Engleski 1- 8
Nemački 1-8
Italijanski 1-8
Španski 1-8
NAPOMENA: CD I KASETE

MATEMATIKA

Matematika za 1 I 2 razred
DS: Matematika 5
DS: Matematika 6
DS: Matematika 7
DS: Matematika 8
Matematika 1 višeslojna slika
Matematika 2 višeslojna slika
Matematika 3 višeslojna slika
Matematika 4 višeslojna slika
Posteri  za matematiku
Matematički štapići u boji
Ruska računaljka
Švedska računaljka
Matematičke kocke
Drvena geometrijska tela
Žičana geometrijska tela
Trouglovi
Lenjiri
Uglomer
Školski šestar
Vacum šestar
Trouglovi za bele table
Lenjiri za bele table
Školski uglomer za bele table
Magnetni uglomer
Modeli složenih matematičkih problema

FIZIKA

Model Mikrometarskog zavrtanja
Komplet dinamometri
Komplet za fiziku
Digitalni merač vremena
Uredjaj za odredjivanje brzine zvuka
Uredjaj za odredjivanje modula elastičnosti
Uredjaj za odredjivanje koef. Povrs. Napona
DS:Fizika 6
DS:Fizika 7
DS:Fizika 8
DS: Nikola Tesla
Portreti naučnika
Kompasi
Lemilica fil 30w
Elekrtična struja
Naizmenična struja
Teslin transformator
Meteo stanica
Multimetar
Voltmeter
Ampermetar
Galvanometer
Dinamometri
Hidrometar
Pikometar MT-15
Elastične opruge
Paskalov balon
Optička prizma
Zvučna viljuška sa rezonantnom
Al zvučna viljuška
Cl zvučna viljuška
Geometrijska optika
Difrakcija svetlosti
Modeli motora
Model parna mašina
Aparat za magnetno polje
Elektroskop na stativu po Kolbelu
Elekrtoskop za učenike
Elektroskop po Braunu
Demo palica za magnetno polje
Vežbe meh. pomoću računara
Optičke klupe
Aparat za elektrollizu
Apaarat za destilaciju sa grejačem I staklom
Laboratorijski ispaljivač labis – 01
Izvor promenljivog jednosmernog napona sa indikacionom instrumentom labis 01
Spektralna cev
Ton generator
Maketa sunčevog sistema
Električno kolo
Otporna dekada
Vitsonov most
Komplet optike
Strma raven
Čelična metalna traka 2 m
Tehnička vaga
Tegovi za vagu
Galijev žljeb M- 3
Njutnova cev M-7
Makskelov točak M-8
Matematičko klatno M-15
Fizičko klatno M-17
Kuntova cev
Arhimedova vaga MT-3

HEMIJA  

Slika periodnog sistema elemenata
Model molekula i atoma
Ktistalne rešetke
Magnetna aplikacija
Uredjaj za destilaciju vode
Stakleni cilindar sa tri tube
Špiritusna lampa
Komplet hemikalija 7 I 8 razred
Komplet stakla I labpratorijskog pribora za 7 I 8 razred
Prva pomoć
Centrigam terazije  sa kompletom tegova
Precizna tehnička vaga , masivna I zaštićena sa setom tegova

BIOLOGIJA

DS: Biologija  5
DS: Biologija  6
DS: Biologija  7
DS: Biologija  8
Z.S.Čovečije telo
Z.S. Čovečije telo- trodimenzijalno
Z.S.Botanika
Z.S.Bezkičmenjaci
Z.S.Kičmenjaci
Z.S.Evolucija I Demonstracija
Z.S.Zanimljivosti iz prirode
Skelet čoveka standardni
Skelet čoveka super A13
Model bebe W44570
Model lobanje čoveka A-20- 3 dela
Model lobanje sa mozgom A-20/9 -8 delova
Model presek glave C-12
Model mozga C-15
Model oka
Model uha
Model srca
Model bubrega
Model presek kože
Model vilica sa negom
Model srca sa hipertenzijom
Model žuči sa kamenom
Model ruke
Torso čoveka 10,12 I 14 delova
Botanika ( 60 folija)
Zoologija ( 60 folija)
Ekologija  ( 70 folija)
Antropologija (60 folija)
Lutka P 10 komplet za prepariranje
Komplet za prepariranje
Mikroskop uvećanje 40x, 100x, 400x
Objektiv 100xBNS 136 FLAO
Stereo mikroskop 20x, 40×30-C-2L BIKON
Mikroskopi BMS
Lampa za mikroskop
Sijalica za mikroskope
Fleks kamera
Lupe
Mikropreparati

ISTORIJA

Istorija stareg veka
Rodoslovi Karađorđevići, Petrovići, Nemanjići, Brankovići I Mrnjavčevići
Zidne slike znamenitih ličnosti
Album “Znameniti Srbi”
DS: Stari vek
DS: Srednji vek
DS: Svet u drugoj polovini 19. I 20. veka
DS: Kosovska bitka
DS: Prvi srpski ustanak
DS: Istorja Srpskog naroda 1
DS: Istorja Srpskog naroda 2
DS: Istorja Srpskog naroda 3
NAPOMENA: VELIKI IZBOR ISTORIJSKIH KARATA

GEOGRAFIJA

Komoda za odlaganje
Stalak za kačenje karata
Zidne slike geografija 5-20 slika
Zidne slike geografija 5 za učenike
Astronomska početnica video kaseta
Porodica planeta video kaseta
Svet kometa vido kaseta
DS: Osnovi opšte geografije
DS:Evropa
DS: Vanevropski kontinenti
Fizičke karte
Neme karte
Globusi
Modeli sunčevog sistema
Telurijum
Laserski pokazivač
Teleskopski pokazivač
Teleskopi

MUZIČKA KULTURA

Portreti kompozitora 1
Portreti kompozitora 2
Portreti kompozitora 3
Portreti kompozitora 4 /od 5 do 12 slika/
D.S. „Muzika u slikama“
Gudački instrumenti /6 sl i 2 CD/
Instrumenti sa klavijaturama / 4 sl i 2CD/
Trzački instrumenti / 4 sl i 1 CD/
Limeni duvački instrumenti / 5 sl i 2 CD/
Narodni instrumenti / 4sl i 1 CD/
Udarački instrumenti / 9sl i 1 CD/
Drveni duvački instrumenti / 4 sl i 2 CD/
Notaton 17P
Notaton 25S
Notaton 8P
Norti pult
Pianino „YAMAHA“ C19
Sintisajzeri „YAMAHA“
Adapteri „YAMAHA“
Električni digitalni klavir CLP 120
Blok flaute / svih vrsta/
Klasična gitara C 40 „YAMAHA“

TEHNIČKO OBRAZOVANJE

DS: Tehničko 7
Lemilica 30w
Komplet za lemljenje
Oto vežbe 5
Oto vežbe 6
Oto vežbe 7
Model oktanta
Konstruktor K 1
Konstruktor K 2

LIKOVNA KULTURA

DS: Likovno
Štafelaj
Peć za keramiku 30x30x40; 1200º C

FIZIČKA KULTURA

DS: U zdravom telu
Z.S. U zdravom telu /4 slike/
Šah garnitura
Drveni šah sat
Vaga sa visinometrom / do 150 kg/