Naselje Stepa Stepanović

Jedan od naših projekata je opremanje igrališta u novom naselju Stepa.

Prime International School Beograd

Opremili smo kompletno igralište za PRIME INTERNATIONAL SCHOOL BEOGRAD