RUKOMETNA VRATA (GOLOVI)

Za spoljne terene – rukometna vrata dimenzije 300cm x 200cmm napravljena od čeličnog profila f-76.1 . Metalni kostur se fiksira za pod pomoću statičkih atestiranih vijaka, dubina vrata je 100cm. Spoljna  vrata su zaštićena anti korozivnim bojama. Mreža je od pletenog kanapa sa zastorom.
Za unutrašnje terene –  rukometna vrata dimenzija 300cm x 200cm napravljena od laminiranog drveta (dimenzija 80mm x 80 mm). Pričvršćena na metalni nosač mreže atestiranim vijcima.Vrata se pričvršćuju specijalnim sidrima za parket.

rukomet