RUKOMETNI GOLOVI

GOLOVI

Za spoljne terene – rukometna vrata dimenzije 300cm x 200cmm napravljena od čeličnog profila f-76.1 . Metalni kostur se fiksira za pod pomoću statičkih atestiranih vijaka, dubina vrata je 100cm. Spoljna vrata su zaštićena anti korozivnim bojama. Mreža je od pletenog kanapa sa zastorom.
RUKOMETNA VRATA

GOLOVI

Za unutrašnje terene – rukometna vrata dimenzija 300cm x 200cm napravljena od laminiranog drveta (dimenzija 80mm x 80 mm). Pričvršćena na metalni nosač mreže atestiranim vijcima. Golovi se pričvršćuju specijalnim šrafovima za parket.

Aluminijumski golovi